(též Samain, Oiche Shamhna, Samhuin, Samonios, Calan Gaeaf, Sauin, Nos Galan Gaeaf)

Buďte pozdraveni, drazí předkové. V temných chvílích, kdy slunce ztrácí i svou poslední sílu. Nevzdává se ale bez boje a jen díky němu my stále můžeme žít. Nejsilnější stromy se vždy rodí z nejčernější hlíny nebo za odolávání nejdivočejších bouří. Je zajímavé, že takto končí a začíná náš nový rok. V temnotě posvátného Samhainu, kdy světy živých a mrtvých jsou si nejblíže. V těchto dnech člověk může cítit nejvíce sílu svých předků. Našich kořenů, díky kterým my můžeme být statnými stromy. Žádný strom nemůže být silný a majestátný, pokud nemá hluboké kořeny. Zdravím předky spojené s mou krví, zdravím předky spojené s mou zemí a zdravím předky spojené s mým řemeslem. Ten nekonečný zástup táhnoucí se za mými zády až k počátku věků.”

Pro Samhain je zažité datum 31. 10., ale mnohé tradice ho berou jako pouhou aproximaci a den oslav odvozují podle dalších ukazatelů. Některé tradice slaví svátek, jakmile vrcholí na obloze Aldebaran či podle meteorického roje Taurid, popř. kombinací více úkazů. Samhainem začíná keltské rok.

Zdroj: Pixabay

Tradičně se Samhain v mytologii objevuje jako svátek začínající zimy. Je to čas zasvěcený předkům, linii a obnově života. Doba, kdy se otevírají brány mezi světy, je tak možné nahlédnout přes závoje času a věštby přichází snadno. Posvátné prostory se zdobí věčně zelenými rostlinami, obvykle větvemi jalovce či tisu.

Zemědělský aspekt svátku zahrnoval v minulosti porážku stád a poslední očistu před sehnáním do zimovišť.

Jelikož Smahain značí konec roku, tak se dělají i rituály ukončení (často spojené s rituály pro předky). Lidé se v ten čas rozhodují, které věci si chtějí nést dál do dalšího roku a které už chtějí plně ukončit. Samhain je svátkem smrti a temnoty, ukončení se dělá přes tyto aspekty. Všechny křivdy, vnitřní démoni, bolesti, nemoci nebo nepotřebné, zatěžující vztahy se symbolicky pálí, odřezávají, zakopávají, usmrcují.

Samhain je čas, kdy mnoho končí, aby mnoho nového mohlo začít.

Ze samhainoskvé tradice později vznikly v Čechách slavené Dušičky a v západním světě často bujarý Halloween.

Oslav svátku Samhain se pravidelně můžete účastnit na Zámku Nižbor nebo v Zemi Keltů.

Text společně připravili Eva Dínen Holcmanová a Filip Airis Kubín (Česká pohanská společnost) a doupravil Jiří Kalát (tres viae / Země Keltů)